۱۰:۱۹ ب.ظ - سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲

طباطبایی نایینی با وزیر بهداشت درمان واموزش پزشکی دیدار کرد

نماينده شهرستانهاي نايين وخوروبيابانك باوزير بهداشت درمان واموزش پزشكي ديدار ودرخصوص مشكلات حوزه درمان وبيمارستانهاي درحال احداث شهر خور وجندق وكمبود شديد پزشكان متخصص گفتگو كرد

Go to TOP