مدیرکل پست استان اصفهان:

شهرهای جندق و خور به زودی دارای پلاک کدپستی ۱۰ رقمی می شوند

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: به زودی کد پستی ۱۰ رقمی درسطح شهرستان خوروبیابانک و جندق نصب خواهد شد.

به گزارش سفیرخور به نقل از ایمنا، سید سعید رجالی با اشاره به این مطلب اطهار داشت: با همکاری شهرداری جندق در آینده ای نزدیک این شهر دارای پلاک کدپستی ده رقمی خواهد شد.
وی ساختمان پستی جندق را درشان مردم این شهر ندانست و ادامه داد: باید در اولین فرصت نسبت به تعمیرات اساسی دفتر پست جندق اقدام شود.
مدیرکل پست استان اصفهان با اشاره به آراستگی ظاهر، امانت داری و حسن خلق کارکنان پست شهرستان خوروبیابانک، تصریح کرد: در خصوص نصب پلاک های کدپستی ۱۰ رقمی در سطح شهرستان خور و بیابانک باید از پیمانکاران بومی استفاده شود.
وی بازنگری در خطوط پستی شهرستان خوروبیابانک را در دست بررسی عنوان کرد و گفت: نصب کد پستی ۱۰ رقمی درسطح شهرستان خوروبیابانک، نصب صندوق پستی در معابر شهرهای شهرستان و تجهیز دفاتر پستی شهری از اقدامات آتی و خدمات اداره کل پست استان برای این شهرستان است.

Go to TOP