در یک اقدام جنجالی تلگرام ایرانی ها را تحریم کرد !

شاید برایتان عجیب باشد اما تلگرام افراد و کشورهایی را که تحت تحریم های آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار دارند تحریم کرده و ایران نیز جزو همین کشورها است .

Go to TOP