بورسی‎ها چقدر سود گرفتند؟

در بورس تهران، میزان سود تقسیم شده شرکت‌ها به تفکیک صنعت از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، برابر با ۲۶۰ هزار میلیارد ریال بود که بر این اساس متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۲۶۱ ریال را نشان می‌دهد.

به گزارش سفیر خور؛ بر اساس آمار منتشر شده توسط اداره آمار شرکت بورس تهران، تطبیق سود (زیان) پیش‌بینی شده شرکت‌ها در نخستین ماه زمستان امسال نسبت به آذرماه گذشته نشان می‌دهد ‌تعداد ۲۱ شرکت با افزایش، تعداد ۱۴ شرکت با کاهش و بقیه شرکت‌ها شامل ۲۷۲ شرکت، تغییری در سود (زیان) پیش‌بینی شده نداشته‌اند.

همچنین سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت ها در پایان دی‌ماه امسال برابر با ۴۸۷۵۵۷ میلیارد ریال بوده است که معادل ۹۷۵۵ میلیارد ریال افزایش را نشان می‌دهد و متوسط سود(زیان) خالص شرکت‌های بورسی هم در این مدت به ازای هر سهم برابر با ۳۴۲ ریال می‌باشد.

این گزارش می‌افزاید: میزان سود تقسیم شده شرکت‌ها به تفکیک صنعت- انباشته از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه نیز بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که ۶۵درصد درآمد (زیان) واقعی شرکت‌ها بوده است و متوسط سود نقدی برای هر سهم هم معادل ۲۶۱ ریال را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/تسنیم

Go to TOP