جانباز هشت سال دفاع مقدس خوروبیابانک به همرزمان شهیدش پیوست

شب گذشته رزمنده هشت سال دفاع مقدس مجتبی عزیز به دیار باقی شتافت.

به گزارش سفیر خور؛ مجتبی عزیز جانباز ۲۰ درصد هشت سال دفاع مقدس در اصفهان به دیار باقی شتافت تا با همرزمان شهیدش محشور شود.

این رزمنده دفاع مقدس در عملیات رمضان از ناحیه کتف، گردن و کمر مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و جانباز شد.

پیکر این جانباز دفاع مقدس روز سه شنبه در وادی السلام زادگاهش خوروبیابانک به خاک سپرده خواهد شد.

Go to TOP