مردم خوروبیابانک آشوب های اخیر و حامیان آن را محکوم کردند/ تصاویر

مردم خوروبیابانک پس از اقامه نماز جمعه با شرکت در راهپیمایی، آشوب های اخیر را محکوم کردند.

به گزارش سفیر خور؛ مردم خوروبیابانک پس از اقامه نماز جمعه با حضور در راهپیمایی، آشوب های اخیر و حامیان آن را محکوم کردند و پس از راهپیمایی در اعتراض به اهانت به پرچم مقدس جمهوری اسلامی، با حضور نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان پرچم مقدس ایران، در میدان اصلی شهر به اهتزاز در آمد.

Go to TOP