دردسر فردوسی پور‌ برای استقلال/ ستاره آبی پوشان محروم می شود!

با توجه به قانون اگر محرز شود که بازیکن ازبکستانی عمدا کارت دریافت کرده کمیته انضباطی میتواند یک جلسه بیشتر این بازیکن را محروم کند.

به گزارش سفیر خور؛ شب گذشته برنامه ۹۰ پخش شد و عادل فردوسی پور مجری این برنامه دست سرور جپاروف بازیکن ازبکستانی استقلال را رو کرد.

بعد از پخش آیتم کارشناسی داوری بازی استقلال و استقلال خوزستان مشخص شد که جپاروف عمدا کاری کرد که کارت بگیرد و از بازی بعد محروم شود.

با توجه به قانون اگر محرز شود که بازیکن ازبکستانی عمدا کارت دریافت کرده کمیته انضباطی میتواند یک جلسه بیشتر این بازیکن را محروم کند. در کارشناسی داوری این بازی مشخص شد جپاروف به خاطر خطایی که روی پشت بازیکن استقلال خوزستان انجام داد باید با کارت قرمز مواجه می شد.

باید دید بعد از پخش این تصاویر چه تصمیمی درخصوص این بازیکن گرفته خواهد شد.

Go to TOP