برای خرید آپارتمان در غرب تهران چقدر باید پرداخت کرد؟+جدول

برای خرید یک آپارتمان ۶۵ متری در منطقه شهرک غرب باید ۴۹۰ میلیون تومان پرداخت کرد.

به گزارش سفیر خور؛ برای خرید یک آپارتمان ۶۵ متری در منطقه شهرک غرب باید ۴۹۰ میلیون تومان پرداخت کرد.

Go to TOP