یخبندان در روستای خنج خوروبیابانک/عکس

براثر سرمای هوا و ترکیدگی لوله آبیاری قطره ای در روستای خنج از توابع شهرستان خوروبیابانک قندیل های زیبایی تشکیل شده است.

به گزارش سفیر خور سردی هوا این روزها به حدی رسیده است که یخ زدن لوله های آبیاری قطره ای یکی از کشاورزان خوروبیابانکی باعث خلق آثار زیبایی شده است.

Go to TOP