عصر امروز

مانور فرضی سیلاب در خوروبیابانک برگزار شد/تصاویر

عصر امروز با حضور دستگاه های خدمت رسان در حوادث غیرمترقبه مانور فرضی سیلاب در خوروبیابانک برگزار شد.

به گزارش سفیر خور عصر امروز مانور فرضی سیلاب با حضور اعضای ستاد مدیریت بحران فرمانداری خوروبیابانک برگزار شد.

علی استوار فرماندار خوروبیابانک هدف از برگزاری این مانور را آمادگی برای مواجهه با حوادث احتمالی و محک زدن توان مانوری دستگاه های خدمت رسان عنوان کرد.

 

Go to TOP