بازدید مسئولان خوروبیابانک از سرای سالمندان خور/ تصاویر

صبح امروز به مناسبت هفته سالمند فرماندار، بخشدار و رئیس اداره بهزیستی شهرستان خوروبیابانک از مرکز نگهداری سالمندان خور بازدید کردند.

به گزارش سفیر خور؛ به مناسبت هفته سالمند صبح امروز علی استوار، حمیدرضا دهقان و علی اصغر فیروزی با حضور در مرکز نگهداری سالمندان شهرستان خوروبیابانک از سالمندان عیادت کردند.

 

Go to TOP