کارشناس ترویج جهاد کشاورزی خوروبیابانک:

کاشت علمی یونجه بازدهی آن را افزایش می دهد

کارشناس ترویج جهاد کشاورزی خور گفت: با توجه به کمبود آب، برای برداشت یک کیلو یونجه خشک ۵٠٠ الی ٨٠٠ لیتر آب مصرف می شود و نیاز دارد با کشت بهینه بازدهی این محصول را افزایش دهیم.

به گزارش سفیر خور؛ ابوالقاسم جعفری شامگاه چهارشنبه در کلاس آموزشی ترویجی کشاورزی ویژه کشت یونجه در مسجد جامع شهرخور گفت: یونجه دارای انواع ویتامین ها است و کشورهای خارجی از یونجه به جای اسفناج استفاده می شود.

کارشناس ترویج جهاد کشاورزی شهرستان خوروبیابانک افزود: قدمت کشت یونجه در ایران به قبل از تاریخ بر می گردد که کشت آن کم کم توسط تاجران به دیگر کشور کشیده شد.

وی با اشاره به شوری آب و خاک کشاورزی شهرستان گفت: با توجه به کمبود آب، برای برداشت یک کیلو یونجه خشک ۵٠٠ الی ٨٠٠ لیتر آب مصرف می شود و نیاز دارد با کشت بهینه بازدهی این محصول را افزایش دهیم که اولین قدم آن اقدام برای اصلاح خاک است.

جعفری خاطرنشان کرد: در مرحله اول باید چندماه قبل از کشت مخلوط پودر روی و منگنز به میزان ۲۰ کیلوگرم برای هزار مترمربع به زمین کشاورزی اضافه شود و سپس  زمین آبیاری غرق آبی شود تا مواد شوری زدا از شوری خاک بکاهد.

وی توجه به عمق شخم زدن را یکی دیگر از عوامل بهینه سازی کشت یونجه عنوان کرد و افزود: عمق شخم زدن در کشت مهم است اگر عمق شخم زدن کم باشد نفوذ آب به عمق زمین انجام نمی شود، یونجه در زمین رسی که اب به آن نفوذ نمی کند به سختی رشد می کند و به خاطر نفوذ ناپذیری خاک تنفس گیاه با مشکل مواجه می شود و ریشه به روی خاک می آید.

این کارشناس کشاورزی بهترین زمان آبیاری را اول صبح و هنگام غروب عنوان کرد و افزود: هنگام برداشت یونجه باید توجه شود که این گیاه از ارتفاع دو سانتیمتری سطح زمین بریده شود که جوانه ساقه از بین نرود.

وی مقدار بذر مناسب برای کاشت هزار متر مربع را دو و نیم کیلوگرم عنوان کرد و افزود: برای این که جوانه یونجه رشد بیشتری داشته باشد و محصول بیشتری برداشت کنیم می توان قبل از کشت، بذر را به مواد تثبیت کننده آغشته کنیم.

جعفری خاطرنشان کرد: کشت بذر بونجه در عمق یک سانتی متری زمین باید انجام شود و آبیاری دوباره آن باید زمانی باشد که بذر نیاز به آب داشته باشد و خاک به اصلاح گاو رو شده باشد.

وی افزود: کشت یونجه همراه با جو باعث کم شدن علف هرز و محکم شدن زمین می شود و زمین را در فصل سرما گرم کرده و جلو سرمازدگی گیاه را می گیرد.
بین کشت یونجه حتما دوبار غلات کشت شود

کارشناس جهاد کشاورزی خوروبیابانک با اشاره به آب و هوای گرم و خشک خوروبیابانک گفت: با توجه به این که در فصل پاییز از گرمای هوا کاسته می شود و بذر یونجه فرصت بیشتری برای استقرار ریشه دارد این فصل بهترین زمان برای کشت این گیاه است.

وی استفاده از کود های اوره، فسفات، گوگرد و پتاس را برای رشد بهتر یونجه ضروری دانست و افزود: مصرف پنج کیلوگرم کود اوره در هزار متر مربع به این صورت که یک ونیم کیلو گرم آن هنگام کاشت و بقیه در شهریورماه که هوا رو به خنکی می رود به زمین اضافه می شود.

جعفری استفاده از کود حیوانی را لازم و ضروری عنوان کرد و افزود: کود حیوانی باید قبل از مخلوط شدن با خاک، در چاله ای دفن و بعد از پوساندن باخاک مخلوط شود تا هم علف هرز آن دفع شود و هم از تولید آمونیاک جلوگیری می کند.

وی فسفات یا کودخاکی را یکی از با اثرترین کود ها عنوان کرد و افزود: کود فسفات به توسعه ریشه کمک می کند و مقاومت گیاه به آفت را افزایش می هد.

این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: هنگامی که رنگ برگ گیاه بسیار تیره شود و نوک برگ شروع به خشکیدن کند نیازمند کود فسفات است که و در هزار متر میزان ١٠ کیلوگرم باید قبل از شخم زدن در زمین ریخته شود.

وی افزود: پتاس یکی از ضروری ترین کودها برای مصرف کشاورزی است که هم باعث جذب کود فسفات می شود و هم ١۶ بار بیشتر عنصر های مفید موجود در خاک را به گیاه جذب می کند که باید مقدار ۵ کیلوگرم آن در هزار مترمربع زمین مصرف می شود.

جعفری مصرف ۲۰ کیلوگرم کود گوگرد در هزار متر را برای چنج سال کافی دانست و افزود: استفاده از این کود به جذب کودهای دیگر کمک می کند و بسیار توصیه می شود.

وی تصریح کرد: بهرتین زمان برای برداشت یونجه به خصوص برداشت اول موقعی است که گیاه شکوفه می دهد.

انتهای پیام/

Go to TOP