“ساعتی” برای اطلاع از عمر باقی مانده سلول ها

با توسعه روش آنالیز سلول های زنده و بررسی دقیق هسته آنها، امکان رهگیری چرخه زندگی سلول های انسان فراهم شد.

به گزارش سفیر خور با توسعه روش آنالیز سلول های زنده و بررسی دقیق هسته آنها، امکان رهگیری چرخه زندگی سلول های انسان فراهم شد.

اندازه و شکل هسته سلول، معمولا در طول عمر سلول دستخوش تغییرات زیادی می شود. تاکنون محققان قادر به سنجش چرخه زندگی سلول های زنده نبوده و چنین اندازه گیری تنها بر روی یک سلول مرده قابل انجام بود. این محدودیت باعث می شد که محققان نتوانند تغییرات صورت گرفته در اندازه و شکل هسته سلول در طول زمان را مشخص کنند.

اما محققان دانشگاه نیویورک، روشی را برای سنجش مرحله چرخه سلولی که سلول زنده در آن قرار دارد، توسعه داده اند.

محققان با استفاده از میکروسکوپ فلورسانس توانستند نحوه تکامل هسته سلولی را که طی چند ثانیه رخ می دهد، مشاهده کنند. این حرکت می تواند در نقش یک ساعت داخلی عمل کند و از این طریق دانشمندان می توانند چرخه سلولی که سلول زنده در آن قرار دارد را بدرستی تعیین کنند.

تعیین چرخه ای که سلول در آن قرار دارد، به محققان کمک می کند تا درک بهتری از فرآیندهای اولیه بیولوژی انسان داشته باشند. این کشف همچنین، دانش محققان در مورد سلول های سالم و بیمار را افزایش می دهد.

به گفته الکساندر زیدووسکا (Alexandra Zidovska)، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار دانشگاه نیویورک، خطاهای عملکردی و ساختاری هسته سلول می تواند منجر به اختلالات رشدی و ارثی مانند دیستروفی عضلانی، کاردیومیوپاتی و سرطان شود. مشخص کردن مکانیسم شکل گیری سلول، به درک بهتر نقش هسته سلول در سلامت و بروز بیماری ها کمک می کند.

نتایج این دستاورد در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شد.

منبع: سیناپرس

Go to TOP