ادعای جنجالی سردار درباره اسبدوانی

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران از حراست وزارت ورزش خواست به اتفاقات کورس اسبدوانی تهران ورود کنند.

به گزارش سفیر خور سردار آزمون که در کنار فوتبال، در چند سال اخیر فعالیت های زیادی در زمینه سوارکاری داشته، ادعای جنجالی درباره اسبدوانی تهران مطرح کرد.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که با داشتن چند اسب در رقابت های سوارکاری حضور فعالی دارد، در پستی به اتفاقات اسبدوانی تهران اشاره کرد.

سردار آزمون در این باره نوشته است: «کسانی که در حراست وزارت ورزش حضور دارند، دوستان خوب من هستند و همیشه پشت من بودند ولی خواهش می کنم که به اسبدوانی تهران رسیدگی کنند که همه چیز پارتی بازی شده است.» جالب اینکه مهاجم تیم ملی ایران در انتهای متن خود به ۳ مورد برای بررسی اشاره کرده و نوشته است: «دوپینگ، نتایج و جوایز»

باید دید ادعای جنجالی سردار آزمون با چه واکنشی از سوی مسئولان وزارت ورزش و البته فدراسیون سوارکاری همراه خواهد شد.

Go to TOP