طرح هجرت سه در خوروبیابانک برگزار شد+ تصاویر

دانش آموزان خوروبیابانکی با مشارکت در طرح هجرت، فضای آموزشی مدارس شهرستان خوروبیابانک را زیبا سازی کردند.

به گزارش سفیر خور؛سروان یوسف زرگر از برگزاری طرح هجرت در مدارس شهرستان خوروبیابانک خبر داد و گفت: طرح هجرت از جمله اقدامات بسیار خوب برای زیباسازی مدارس است که هر ساله انجام می شود.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی خوروبیابانک افزود: این طرح به منظور تقویب روحیه همکاری و همیاری و غنی سازی اوفات فراغت در سطح مدارس و فضاهای آموزشی شهرستان در شهر های خور، فرخی و جندق صورت گرفته است.

Go to TOP