مسابقات قرآنی بسیج در خوروبیابانک برگزار شد/ تصاویر

مسابقات قرآن بسیج شهرستان خوروبیابانک عصر امروز با حضور ۱۸ گروه پنج نفره در حسینیه حضرت علی اکبر(ع) شهر خور برگزار شد.

به گزارش سفیر خور مسابقات قرآن بسیج شهرستان خوروبیابانک عصر امروز با حضور ۱۸ گروه پنج نفره در حسینیه حضرت علی اکبر(ع) شهر خور برگزار شد.

این مسابقات در سطح ناحیه مقاومت بسیج شامل شامل مفاهیم، خوش نویس قرآنی، مرتل حافظ، یک نفر فراز خوان و یک سرگروه با تلاش دارالقرآن کریم ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک برگزار شد.

Go to TOP