آئین تجلیل از دانش آموزان ممتاز بهزیستی خوروبیابانک/ تصاویر

با حضور معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان از دانش آموزان ممتاز بهزیستی خوروبیابانک تجلیل شد.

به گزارش سفیرخور معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل بهزیستی اصفهان در سفر یک روزه خود به شهرستان خوروبیابانک در مراسم تجلیل از دانش آموزان ممتاز اداره بهزیستی شهرستان خوروبیابانک شرکت کرد.

علی اصغر شاه زیدی در ادامه سفر خود از طرح های اشتغالزایی اداره بهزیستی شهرستان خوروبیابانک در شهر های خور، فرخی و جندق بازدید کرد.

 

Go to TOP