ابوذر وهاب/

ماییم پا به پای تو آتش به اختیار

به دنبال بیانات رهبر فرزانه انقلاب که فرمودند: «آنجایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالاتی دارد و نمی‌تواند درست مدیریت کند؛ آنجا آتش به اختیار هستید» یکی از شاعران با ذوق شهر خور قطعه شهری با این مذمون در اختیار پایگاه خبری سفیرخور قرار داده است.

ابوذر وهاب – سفیرخور

خورشید شد برای تو آتش به اختیار
شد ماه از وفای تو آتش به اختیار

از عشق تو نشسته در آتش وجود ما
ققنوس دل برای تو آتش به اختیار

«عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد»
دل شد ز چشم های تو آتش به اختیار

گلواژه های ناب تو  دل را کباب کرد
گلواژه با صدای تو آتش به اختیار

دشنام یا دعای تو بر عاشقان نکوست
دشنام یا دعای تو آتش به اختیار

با اذن چشم های تو شد آسمان شهر
بر خصم بی خدای تو آتش به اختیار

بر ما که عاشقیم نگاه تو مرهم است
لبخند دلگشای  تو آتش به اختیار

ای یادگار عشق سرت سبز سبز باد
ماییم، پا به پای تو آتش به اختیار
انتهای پیام

Go to TOP