قیافه انسان در۲۴۰۰۰سال پیش را ببینید!

کنده کاری از چهره انسان از جنس عاج ماموت، ۲۴۰۰۰ سال قبل…

قدیمى ترین کنده کاری از چهره انسان در اندازه ۸ سانتی متر از جنس عاج ماموت مربوط ۲۴۰۰۰ سال قبل از میلاد که در چکسلواکی سابق کشف شده است!

راستان نیوز

Go to TOP