ورود دومین گوزیلای نیسان به ایران+ ببینید

دومین خوردو Nissan GTR 2017 وارد خیابانهای ایران شد. این خودرو ۲۰ اسب بخار از مدل های قبلی قویتر است.

دومین خوردو Nissan GTR 2017 وارد خیابانهای ایران شد. این خودرو ۲۰ اسب بخار از مدل های قبلی قویتر است.
03340582
Go to TOP