تصویری تلخ از مقایسه حلب دیروز با امروز

در این گزارش تصاویر حلب دیروز را با حلب امروزی مقایسه کنید.

به گزارش سفیرخور در تصاویر زیر می‌توانید حلب، شهری مهم در سوریه را در قاب دیروز تا امروز مقایسه کنید؛ شهری که موقعی آب و رنگی به خود داشته ولی این روزها فقط رنگ خاک و خون به خود گرفته است.

5562093_859

انتهای پیام/

Go to TOP