سرود زیبای بسیج هنرمندان خور با موضوع مدافعان حرم/ فیلم

در سالروز تأسیس یسبج مستضعفین گروه سرود بسیج هنرمندان شهرستان خوروبیابانک قطعه شعری با موضوع مدافعان حرم اجرا کرد.

Go to TOP