کاریکاتور/ تجهیزات کامل برای آغاز یه روز دودی!!!

وقتی آلودگی هوای تهران از حد هشدار می گذرد و همچنان آبی از سازمان محیط زیست گرم نمی شود نشان می دهد که دولت آلودگی هوا را باور ندارد.

%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7

Go to TOP