عزاداری شب هفتم محرم حسینیه اعظم خور/ تصاویر

مراسم عزاداری شب هفتم محرم در حسینیه اعظم خور برگزار شد.

Go to TOP