نماز جمعه؛ شعور سیاسی، بصیرت دینی، شعار حماسی

اعلام شعار مرگ بر آمریکا در راستای عمل به آیات قرآن کریم و در خصوص نفی سلط پذیری آمریکا است که به معناى برائت از آن است

سفیرخور: برگزاری آئین عبادی و سیاسی نماز جمعه منبعث از تاریخ اسلام و سیرۀ نبوی است به نحوی که برخی از مورخان نخستین‌ اقامه‌ کننده نماز جمعه‌ را شخص‌ پیامبر اسلام‌ دانسته‌ و گفته‌اند که‌ این‌ نماز در نخستین‌ جمعه پس‌ از هجرت‌ به‌ مدینه‌، در قبیله سالم‌ بن عَوْف‌ و در وادی زانوناء برپا شد. [۱]

لذا بنیان این فریضۀ مهم توسط پیامبر(ص) بنا گردید تا هستۀ اصلی پیوندمردم با مسائل و دغدغه های اجتماعی و سیاسی به آمادگی روز افزون در برابر دشمنان اسلام منتهی شود.

بی تردید تجمع نمازگزاران نماز عبادی سیاسی جمعه بستری مناسبت برای طرح بسیاری از مسائل و دغدغه های سیاسی و اجتماعی و دینی پدید آورده است به نحوی که بیداری عمومی ملت های مسلمان و مقابله با توطئه های شوم دشمنان اسلام در بستری متعالی به نام نماز جمعه رقم خورده است.

کیفی گرایی در خطبه های نماز جمعه و نیز ضرورت مطالعات عمیق و گسترده ائمه ی محترم جمعه برای رفع بسیاری از نیازهای مردم امری غیر قابل انکار است، از این رو تبیین مهمترین آسیب های روز جامعه به ویژه طرح مسائل و مشکلات نسل جوان بالاخص در زمینه های فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی به همراه ارائۀ راهکار و راهبرد، تقویت پاسخگویی مسئولان را به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر تحلیل و ترسیم مباحث سیاسی داخلی و خارجی و نیز طرح مباحث دینی و ارائه ی دکترین جامعه در مولفه های عبادی و اسلامی شکوه اسلام نبوی(ص) در بستر، عینیت دیانت و سیاست را به اوج خود می رساند و موجبات ارتقای شعورو بصیرت سیاسی و تقویت ابعاد معنوی و اخلاقی جامعه را فراهم می سازد.

139503281506266107938854

این گونه است که مقام معظم رهبرى، شناسایی نیازهای فکری و روحی مردم را هنر بزرگ خطیب جمعه برشمرده و لزوم طرح آن مسائل را در خطبه های نماز جمعه یادآورد می شوند:
«هنربزرگ امام جمعه این است که مطلب مورد نیاز مردم را بشناسد و استفهام هاى مردم را بداند. میدان بدهید مردم سؤال کنند و به ستادنمازجمعه نامه بنویسندو نظراتشان را بگویند… و شما هم بروید خوب مطالعه کنید، اگر شبههء واردى است، بیان کنید. اگربه هر حال مطلب احتیاج به تبیین دارد، تبیین کنید. استفهام مردم را بایدبه دست آورد. از این سؤالات باید فهمید مردم دنبال چه هستند».[۲]

با تأمل در کلام رهبر معظم انقلاب تلویحاً می توان به این نکته رهنمون گردید که جوان گرایی در ساخنتاراجرایی نماز جمعه و دیگر ساختارهای سنتی در فضای دینی جامعه اسلامی همچون هیئات مذهبی در مساجد و حسینیه ها و…می تواند عمق انتقال آموزه های دینی و نیز فهم پذیری این آموزه ها توسط نسل جوان را تسریع بخشد.

حال در این میان باید به طرح برخی شعارهای سیاسی در نماز جمعه اشاره نمود که شاید در وهلۀ نخست به ویژه برای نسل جوان کمی دور از ذهن باشد که آیا طرح این گونه شعارهای سیاسی علیه قدرت های استکباری مقوله ای تبلیغاتی و شعاری است؟متأسفانه برخی افراد و حتی برخی گروه هاو جریان های سیاسی بر این باورند که طرح شعارها و تکبیرهای سیاسی در نماز جمعه مقوله ای صرفاً تبلیغاتی، شعاری و در حد یک مانور سیاسی در مقابله با قدرت های استکباری است حال آنکه این نوع نگرش، یک رویکرد حدأقلی است و طرح شعارهای سیاسی در نماز جمعه مولفه ای برآمده از عمق استراتژیک اصول سیاسی اسلام نبوی است که از طریق بازنشر این اصول در فضای نورانی نماز جمعه ساطع می گردد.

02fffa8f-362c-4d8d-ae22-8925753640d1
به راستی چرا در نماز عبادی سیاسی جمعه برای قدرت های استکباری و ظالم طلب مرگ می کنیم؟ در پاسخ باید گفت علاوه بر وجود سبقۀ تاریخی جنایات کشورهایی هم چون آمریکا، اسراییل ، انگلیس،منافقین و کفار علیه مردم مظلوم جهان باید به مبانی عقیدتی و دینی و نیز فرهنگ و ادبیات اسلامى اشاره نمود که خداوند و بزرگان دین، مشرکان، ظالمان و مستکبران را لعن و نفرین کرده‏ اند و بر آنها مرگ فرستاده‏ اند از جمله این آیات: «ان الذین یؤذون‏ اللّه‏ و رسوله لعنهم‏ الله فى الدنیا و الاخره»[۳]،« قتل اصحاب الاخدود»[۴]؛ مرگ بر شکنجه ‏گران صاحب گودال آتش، «قتل الانسان ما اکفره»[۵]؛ مرگ بر انسان چه قدر کافر و ناسپاس است.

همچنین یکى از وظایف و واجبات «تبرى» و بیزارى از دشمنان اسلام، اعلام بیزارى در زبان و عمل است. بنابراین صحت اصل شعار مرگ و برائت از دشمنان الهى در آموزه های اسلامی و قرآنی غیر قابل انکار است.

با در نظر گرفتن ابعاد توطئه و جنایت آمریکا علیه مردم ایران و سایر ملل مظلوم جهان و خصومت ذاتی آمریکا که دشمنی با دین مبین اسلام از اصول اولیه این قدرت استکباری است هیچ شکی باقی نمی ماند که آمریکا مصداق مسلم شرک، کفر، عصیان و استکباردر زمین است، لذا مسلمانان هم در بیان و زبان و هم در عمل وظیفه دارند بر مبنای آیۀ «و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلاً»[۶]، با آمریکا مبارزه کنند تا هرگونه سیطره و سلطه این استکبار بر مسلمانان، برداشته شود.

امریکا

لذا اعلام شعار مرگ بر آمریکا در راستای عمل به آیات قرآن کریم و در راستای نفی سلطه پذیری آمریکا است که به معناى برائت از آن است، همان گونه که خداوند برای مستکبران و ظالمان طلب مرگ کرده است که این وقوع ذلت بار مرگ و نیستی و فنا برای قدرت های استکباری امری حتمی و یقینی است.

بدین ترتیب بیانات نورانی حضرت امام خمینی(ره) که فرمودند: هرچه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشید که همین فریاد همگانى‏ «مرگ بر آمریکا» براى او مرگ مى ‏آورد»[۷] در راستای تبعیت کامل از آموزه های قرآنی و دینی و نیز اثر بخشی کامل این شعار در نابودی قدرت های استکباری قابل تعریف می باشد.

همچنین باید گفت منظور از آمریکا در شعار «مرگ بر آمریکا» به هیچ وجه، مردم آمریکا نیست که آنها خود در سیطرۀ رسانه های استکباری و شعارهای دروغین آن اسیرند، بلکه منظور از آمریکا یا دیگر قدرت های استکباری، نظام های سیاسی فرعونی آنان می باشد که با مؤسسات اقتصادی، شبکه های مخفی و آشکار سیاسی، مراکز فرهنگی، پژوهشی، خصوصی و بین المللی مرتبط با صهیونیسم جهانی پیوند خورده است.

در خاتمه باید گفت لزوم تبیین دقیق معرفت شناسانه از شعارها و تکبیرهای سیاسی در نماز جمعه که برآمده از مولفه های قرانی و روایی است بر همۀ ائمه جمعه و نیز شورای سیاستگذاری نماز جمعه امری لازم و ضروری است که در صورت تحقق این مهم بهتر می توان دیگر آموزه های اسلامی را به نسل جوان منتقل نمود که تحقق این مهم حقیقت و واقعیت عینیت دیانت و سیاست در سبک زندگی اسلامی را تسریع خواهد بخشید.

منابع:

[۱] مسعودی، مروج‌ الذهب (بیروت‌)، ج‌ ۳، ص‌ ۱۹.
[۲] بیانات مقام معظم رهبری در نهمین گردهمایى سراسرى ائمه جمعه ؛ ۲/۶/۱۳۷۲.
[۳] سوره احزاب، آیه ۵۷.
[۴] سوره بروج، آیه ۴.
[۵] سوره عبس، آیه ۱۷.
[۶] سورۀ نساء؛ آیۀ۱۴۱.
[۷] صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۳۷۳.

انتهای پیام/ مهدی نجفی – صاحب نیوز

Go to TOP