درد و دل نواب صفوی با باران

حسام الدین نواب صفوی نیز در تازه ترین پست خود در اینستاگرام نوشت

میگن وقتی بارون میاد هوا دو نفره میشود من که یکنفرم باران بیاید، ایران و شهرم و مردمم نفس بکشند، خودم یکنفر هم حاضرم نباشم فقط دونفره ها یاد ما باشید همین برای من کافیست.

Go to TOP