آخرین وضعیت ثبت نام حوزه انتخابات شهرستان های نایین و خوروبیابانک

ثبت نام ۵ نفر دیگر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های نایین و خوروبیابانک

۵ نفر دیگر برای نامزدی انتخابات ثبت نام کردند.

به گزارش سفیرخور، آقایان احمد شریعتی کمال آبادی، غلامرضا کریمی، هادی طالبی، سید حسن موسوی و عباس بلانیان با حضور در مراکز ثبت نام، برای نامزدی انتخابات ثبت نام کردند.

Go to TOP