مانور زلزله در خوروبیابانک برگزار شد/ تصاویر

هفدهمین مانور زلزله ( بمناسبت هشتم آذرماه روز مانور سراسری زلزه و ایمنی در کشور با شعار (( مدرسه ایمن – جامعه تاب آور )) در سطح مدارس شهرستان برگزار شد.

هفدهمین مانور زلزله ( بمناسبت هشتم آذرماه روز مانور سراسری زلزه و ایمنی در کشور با شعار (( مدرسه ایمن – جامعه تاب آور )) در سطح مدارس شهرستان خوروبیابانک برگزار شد.
این مانور هر ساله با هدف ترویج فرهنگ ایمنی و ارتقای توانمندی دانش آموزان برای مواجهه درست با بلایای طبیعی بویژه زلزله برگزار می شود .
همچنین فرهنگ مقاوم سازی ،افزایش ایمنی و کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله و ایجاد آمادگی برای واکنش های صحیح و سریع در برابر زلزله از دیگر اهداف برگزاری این مانور می باشد .
در این مانور دانش آموزان مدارس آموزشهای لازم در وقوع زلزله را توسط مربیان مدارس و هلال احمر فرا گرفته و با صدا در آمدن آژیر نحوه مواجهه با زلزله احتمالی ، پناهگیری و امداد رسانی به مصدومان را تمرین می کنند .
معاون فرماندار نیزدر پایان مانوربرای دانش آموزان مطالب و نکات ایمنی در هنگام زلزه را بیان نمودند و هدایایی به دانش آموزانی که  نقاشی و انشاء در مورد هلال احمر کشیده و نوشته بودند اهداء گردید.
این مانور با حضور مسئولین شهرستان در مدرسه مریم به صورت نمادین برگزار گردید و ازمدیر و معلمین آموزشگاه که همکاری خوبی برای اجرای مانور زلزله داشتند و حضور مسئولین در این مانور کمال تقدیر و تشکر را داریم .
IMG_0012 IMG_0013 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0031 IMG_0032 IMG_0040 IMG_0048
Go to TOP