1. حمید گفت:

    سلام یک حاجی هم چهارشنبه عصر میاریم خور .حاج مهدی علیخانی (بانک کشاورزی ) وحاجیه خانم بابایی استقبال از میدان امام حسین (ع) به سمت منزل مرحوم علی اکبر علیخانی. تشریف بیارین

Go to TOP