کارتون/حواشی خانوده های مجازی

در حاشیه افراط در استفاده از شبکه های مجازی‎

استفاه های افراطی از شبکه های مجازی، این روزها کانون خانواده را هدف قرار داده است.

index

منبع: دانا

Go to TOP