استاندار اصفهان تاكيد نمود:

اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای فعال کردن معادن شرق استان وارد میدان شوند

دکتر رسول زرگرپور گفت: مدیریت استان عزم خود را جزم کرده است که معادن شرق و صنایع وابسته به آن را فعال نماید و انتظار داریم که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیز به این موضوع ورود پیدا کنند.

به گزارش سفیرخور به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، دکتر رسول زرگرپور در بیست و ششمین جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به سفر روز گذشته ی خود به شهرستان خور و بیابانک گفت:‌ این شهرستان و منطقه ی شرق استان با محدودیت هایی مواجه است که نیازمند سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در این منطقه است و این امر مطالبه ی جدی مدیریت استان از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه توسعه ی صنعت گردشگری و فعال شدن معادن بسیار غنی این منطقه به عنوان محورهای توسعه ی شرق اصفهان در نظر گرفته شده است، گفت: در این جا از همه ی فعالان معدن استان انتظار دارم که در ارتباط با فعال کردن معادن شرق استان تعامل و همکاری داشته باشند.

وی افزود: فعال شدن و توسعه ی اقتصادی واشتغالزایی در این منطقه هم بخشی از مسائل امنیتی، اجتماعی و سیاسی مدیریت استان در این منطقه را حل می کند و هم با محرومیت زدایی از مهاجرت ساکنین این منطقه جلوگیری کند.

رسول زرگرپور افزود: مدیریت استان عزم خود را جزم کرده است که معادن شرق و صنایع وابسته به آن را فعال نماید و انتظار داریم که اتاق بازرگانی نیز به این موضوع ورود پیدا کند تا بتواند این پتانسیل بزرگ را در جهت توازن منطقه ای فعال نماید.

زرگرپور در ادامه به اهمیت بخش تعاون اشاره کرد و افزود: اهمیت بخش تعاون بر کسی پوشیده نیست و مقام معظم رهبری نیز تاکیدات مهمی برای این بخش دارند و معتقدند ۲۵ درصد از سهم اقتصاد را باید بخش تعاون اداره کند.

مدیر ارشد استان با بیان اینکه در حال حاضر کشور و متناظر آن استان اصفهان با این ۲۵ درصد فاصله دارد، گفت: موظفیم که بستر و شرایط را فراهم نماییم تا بتوانیم تعاون را در جایگاه واقعی خود قرار دهیم.

استاندار اصفهان افزود: تعاون در استان اصفهان فضای مطلوبی دارد و به هیچ وجه زیر سایه ی بخش خصوصی قرار نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه فضا برای توسعه و پیشرفت و پیدا کردن جایگاه مناسب برای بخش تعاون وجود دارد، گفت: باید فعالان این بخش با تلاش مضاعف در راستای قرار گفتن تعاون در جایگاه والای خود بکوشند.

استاندار اصفهان به نشست های صورت گرفته با فعالان این بخش در هفته ی تعاون اشاره کرد و افزود: از آن ها خواسته شد که مطالبات خود را در قالب یک بسته ی کارشناسی شده تهیه نمایند و به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه دهند تا بحث و بررسی بر روی آن ها انجام شود.

زرگرپور با بیان اینکه ۱۶مورد از مشکلات بخش تعاون احصا و به شورای گفتگو ارائه شد، گفت: بررسی ۵ مورد از موانع و راهکارهای پیشنهادی کمیته ی کارشناسی توسعه ی بخش تعاون استان در این جلسه صورت گرفت.

Go to TOP