عکس/ شمشیری در آسمان شب ۲۱ رمضان

تصویر شمشیری در شب ۲۱ رمضان در آسمان نمایان شد.

photo_2015-07-08_12-22-33

Go to TOP