به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر

فرازی از وصیتنامه شهید امامقلی ایزدی

به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر قسمت هایی از وصیتنامه شهید والامقام امامقلی ایزدی که در عملیات آزاد سازی خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل گردید را منتشر می نماییم.

سفیرخور و بیابانک: شهید امامقلی ایزدی ، تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۳/۳، محل شهادت: خرمشهر

امامقلی
وقتی جان ناقابل من باعث ترویج دینم وآزادی انسانهای مظلوم و مستضعف جهان گردد چرا لحظه ای در فداکردن آن درنگ کنم- وحال خداوند بزرگ به من و سایر برادران همرزمم این توفیق را عطا فرموده که درجبهه نبرد حق علیه باطل وکفر جهانی شرکت داشته باشیم.

امیدواریم که پروردگار آن قدرت و توانایی را به ما عطا فرماید که با خون خویش درخت اسلام را آبیاری کنیم یا زمانی از جبهه برگردیم که از صدام و صدامیان درجهان خبری نباشد.

امیدواریم که امام زمان را که همواره یاری دهنده رزمندگان اسلام است در جبهه ملاقات کنم و به عقیده من جبهه تنها جایی است که انسان موفق به دیدار با او می شود.

صدام وصدامیان بدانند که جمهوری اسلامی با خواست خداوند بزرگ و رهبری امام امت ویاور امت حزب ا… درمقابل ابر جنایتکاران شرق و غرب ایستاده وآمادگی آنرا دارد بزرگترین ضربه ها را برپیکر کفر جهانی وارد آورد.

از خداوند می خواهم که به من توفیق عطا فرماید که تا آخرین نفس درجبهه اسلام حضور داشته باشم وتا جنگ به پیروزی نرسد از جبهه برنگردم

Go to TOP