عکس/ بازدید فرماندار خوروبیابانک از طرح ایمنی و سلامت شهر جندق

فرماندار خوروبیابانک همراه با بازرسین جمعیت هلال احمر استان اصفهان از ایستگاه طرح ایمنی و سلامت شهر جندق بازدید کردند.

unnamedd unsnamedunnamed

Go to TOP