کلاس آموزشی بهداشت محیط ویژه صنوف برگزار شد

کلاس آموزشی در زمینه بهداشت محیط، ویژه صنوف مرتبط توسط کاردان بهداشت محیط خور برگزار گردید.

به گزارش سفیر خور به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت خوروبیابانک، ساعت ۱۰ روز یک شنبه مورخ ۲۶/۱۱/۹۳ با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ، کلاس آموزشی در زمینه بهداشت محیط، ویژه صنوف مرتبط توسط کاردان بهداشت محیط خور برگزار گردید. در این کلاس آموزشی بهداشت فردی، بهداشت اماکن و مراکز، بهداشت مواد غذایی ، را ه های کنترل عوامل بیماریزای محیط، بهداشت پسماند، روش های سالمسازی سیبزیجات و … مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

Go to TOP