عکس/ ایستگاه های صلواتی محرم و صفر

در ماه های محرم و صفر حال و هوای شهرها و روستاها جلوه‌ای دیگر پیدا می کند. ایستگاه‌های صلواتی نیز یکی از این جلوه ها است که شهروندان را به نیت تبرک به این ایستگاه‌ها می‌کشاند.

istgah-salavati (1) istgah-salavati (2) istgah-salavati (3) istgah-salavati (4) istgah-salavati (5) istgah-salavati (6) istgah-salavati (7) istgah-salavati (8) istgah-salavati (9) istgah-salavati (10)

Go to TOP