برای سوزاندن کالری ها بایدچه مقدارفعالیت کرد؟

برای سوزاندن کالری ها به چه مقدار فعالیت نیاز دارید؟ این اینفوگرافیک راهنمای خوبی برای پاسخ به این پرسش می باشد.

به گزارش سفیر خور و بیابانک، برای سوزاندن کالری ها به چه مقدار فعالیت نیاز دارید؟ این اینفوگرافیک راهنمای خوبی برای پاسخ به این پرسش می باشد.
برای مشاهده طرح کامل روی تصویر کلیک کنید.
Calorie_infographics.ir
Go to TOP