نخستین دوره مسابقات شبکه هوشمند انرژی ایران

نخستین دوره مسابقات دانشجویی شبکه هوشمند انرژی ایران ۱۲ آذرماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

به گزارش سفیرخور به نقل از اصفهان بیدار، نخستین دوره مسابقات دانشجویی شبکه هوشمند انرژی ایران ۱۲ آذرماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.
این مسابقات با هدف گسترش نفوذ مفاهیم شبکه هوشمند انرژی در جامعه، آشنایی با مباحث عملی پیاده‌سازی شبکۀ هوشمند انرژی و شناسایی ایده های نو در مفاهیم شبکه هوشمند انرژی و نیز شناسایی نخبگان علمی در حوزه سیستم های انرژی هوشمند برگزار خواهد شد.
در نخستین دوره مسابقات دانشجویی شبکه هوشمند انرژی ایران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی برق از دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی و صنعتی اصفهان در قالب شش تیم و در دو محور طراحی بهینه تولیدات پراکنده و طراحی برنامه اندروید برای خانه هوشمند با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
این مسابقات با همکاری انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران و توسط دانشگاه صنعتی اصفهان، چهارشنبه ۱۲ آذر ماه در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این دانشگاه برگزار می شود.
گفتنی است: ایجاد قابلیت مدیریت غیر متمرکز و توزیع‌شده در سیستم تأمین انرژی وکاهش شکنندگی و ارتقاء سطح امنیت آن، هدف نهایی پیاده سازی شبکه هوشمند انرژی است که از طریق افزایش سطح کارآیی تأمین انرژی و کاهش وابستگی تأمین آن به منابع سوخت فسیلی دنبال می گردد.

Go to TOP