۳۲ کیلومتر از راههای شهرستان خوروبیابانک خط کشی شد

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوروبیابانک از پایان خط کشی محورهای خور به طبس، خور به مهرجان خبر داد و گفت: وجود خط کشی ضریب ایمنی و دید در شب را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد.

به گزارش سفیرخور، رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوروبیابانک از پایان خط کشی محورهای خور به طبس، خور به مهرجان خبر داد و گفت: وجود خط کشی ضریب ایمنی و دید در شب را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد.
علی اصغر رییسی افزود: همچنین خط کشی جاده ها سبب هدایت رانندگان در مسیر خود و نظم ترافیکی را به دنبال دارد.
وی اعتبار اجرای این طرح را افزون بر۰ ۶۰ میلیون ریال عنوان کرد.
وی یادآور شد: در اجرای این طرح ۲۰ کیلومتر از محور خور به طبس و ۱۲ کیلومتر دیگر در محور خور به روستای مهرجان خط کشی شد.
به گفته ی رییسی شهرستان خوروبیابانک بیش از ۷۰۰ کیلومتر راه مواصلاتی شهری و روستایی دارد.

منبع: دفتر خبری خوروبیابانک

Go to TOP