21113_767

بینایی سنجی در اداره بهزیستی خوروبیابانک برگزار می شود

طرح بینایی سنجی در بهزیستی خوروبیابانک برگزار می شود.

به گزارش سفیرخور به نقل از روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خوروبیابانک، به مناسبت آغاز هفته دولت طرح سنجش بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال و سنجش شنوایی کودکان زیر یکسال به مدت یک هفته به صورت رایگان از ساعت ۹ الی ۱۲ در اداره بهزیستی شهرستان خوروبیابانک انجام می شود.
خانواده های محترم می توانند با در دست داشتن شناسنامه کودک به این اداره مراجعه کنند.

Go to TOP