گزارش تصویری ضیافت مدرسه علمیه ریحانه النبی خوروبیابانک

به  گزارش سفیرخور شب گذشته مراسم ضیافت مدرسه علمیه ریحانه النبی (سلام الله علیها) شب گذشته با حضور حجت الاسلام والمسلمین ذوالفقاری امام جمعه ی خور، سید حمیدرضا طباطبایی نماینده مر دم خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی، علی استوار فرماندار شهرستان و اساتید، طلاب و جمعی از حامیان مالی مدرسه علمیه ریحانه النبی(سلام الله علیها) برگزار شد.

ضیافت حوزه (1) ضیافت حوزه (2) ضیافت حوزه (3) ضیافت حوزه (4) ضیافت حوزه (5) ضیافت حوزه (6) ضیافت حوزه (7) ضیافت حوزه (8) ضیافت حوزه (9) ضیافت حوزه (10) ضیافت حوزه (11) ضیافت حوزه (12) ضیافت حوزه (13) ضیافت حوزه (14) ضیافت حوزه (15) ضیافت حوزه (16) ضیافت حوزه (17) ضیافت حوزه (18) ضیافت حوزه (19) ضیافت حوزه (20) ضیافت حوزه (21) ضیافت حوزه (22) ضیافت حوزه (23) ضیافت حوزه (24) ضیافت حوزه (25) ضیافت حوزه (26) ضیافت حوزه (27) ضیافت حوزه (28) ضیافت حوزه (29) ضیافت حوزه (30) ضیافت حوزه (31) ضیافت حوزه (32) ضیافت حوزه (33) ضیافت حوزه (34) ضیافت حوزه (35) ضیافت حوزه (36) ضیافت حوزه (37) ضیافت حوزه (38) ضیافت حوزه (39) ضیافت حوزه (40) ضیافت حوزه (41) ضیافت حوزه (42) ضیافت حوزه (43) ضیافت حوزه (44) ضیافت حوزه (45) ضیافت حوزه (46) ضیافت حوزه (47) ضیافت حوزه (48) ضیافت حوزه (49)

Go to TOP