مراسم شب های احیا در روستای اردیب برگزار شد

مراسم معنوی شب های قدر با قرائت دعای افتتاح، دعای جوشن کبیر و قرآن بر سر گرفتن با حضور روحانی روستا شیخ حمیدرضا شیخ در مسجد صاحب الزمان اردیب برگزار شد.

به گزارش سفیرخور به نقل از اردیب نیوز، مراسم معنوی شب های قدر با قرائت دعای افتتاح، دعای جوشن کبیر و قرآن بر سر گرفتن با حضور روحانی روستا شیخ حمیدرضا شیخ در مسجد صاحب الزمان اردیب برگزار شد.

از حاشیه های این خبر اینکه در شب نوزدهم، بخشدار و فرماندار شهرستان خوروبیابانک در مراسم دعای جوشن شرکت کردند و چند فراز از این دعا را قرائت نمودند.

در شب بیست و یکم هم علاوه بر افطاری از شرکت کنندگان در مراسم احیا در ضیافت سحری پذیرایی بعمل آمد که بانی آن آقای مهدی شیخ بود.

Go to TOP