جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر های خور، فرخی، جندق

جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر های خور ، فرخی و جندق برای استفاده همشهریان منتشر شد.

به گزارش سفیر خور جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر های خور ، فرخی و جندق برای استفاده همشهریان منتشر شد.

اوقات شرعی خور در ماه مبارک رمضان

اوقات شرعی خور- سفیرخوراوقات شرعی شهر فرخی در ماه مبارک رمضان

اوقات شرعی فرخی- سفیرخور

 

اوقات شرعی شهر جندق در ماه مبارک رمضان

اوقات شرعی جندق- سفیرخور

  1. .. گفت:

    چرا واسه کل مناطق رو نمیزارین و فقط همین سه جارو گذاشتین

Go to TOP