از صبح امروز:

کامیونداران حمل آرد در اصفهان اعتصاب کرده اند

از صبح امروز کامیونداران حمل آرد دراصفهان از انتقال آرد برای نانوایان امتناع کرده اند.

به گزارش سفیر خور به نقل از صاحب نیوز، در حال حاضر کامیونداران حمل آرد در اعتراض به افزایش نیافتن هزینه های حمل آرد جلوی اداره غله اصفهان اعتصاب کرده اند.

گفتنی است در حال حاضر هزینه حمل هر کیسه آرد ۵۰۰ تومان است که از دو سال گذشته تا کنون افزایش نیافته است.

آخرین شنیده ها نشان میدهد که کارگروه آرد ونان اصفهان با افزایش کرایه حمل هر کیسه آرد به هزار تومان موافقت نکرده است.

شایعه ها نیز از اعتصاب نانوایان اصفهان در روزهای آتی به علت عدم تعیین تکلیف قیمت نان حکایت دارد.

Go to TOP