بر اساس اعلام اداره مخابرات شهرستان خوروبیابانک

هم کدسازی تلفن ها از امشب اجرا خواهد شد

به مناسبت عید مبعث در راستای طرح هم کد سازی استان ها ، طرح هم کد سازی استان اصفهان از ساعت ۲۲ امروز چهارشنبه هفتم خرداد ۹۳ اجرا خواهد شد.

به گزارش سفیرخور، به مناسبت عید مبعث  در راستای طرح هم کدسازی استان ها ، طرح هم کدسازی استان اصفهان از ساعت ۲۲ امروز چهارشنبه هفتم خرداد ۹۳ اجرا خواهد شد.

با اجرای این طرح برقراری تماس مشترکین، از داخل استان (اصفهان) به صورت ۸ رقمی و بدون کد صورت می گیرد و تماس از سایر استان ها و تلفن همراه با افزودن کد ۰۳۱ (کد استان اصفهان) به ابتدای شماره ۸ رقمی امکان پذیر خواهد بود.

تغییرات شماره تلفن ها طبق جدول زیر صورت می گیرد.

DSC_0381

Go to TOP